Program

Comments: No Comments
Upper page: Szkoła go

Początkujący, 15kyu i mniej. Nauka zasad, podstaw strategii. Główny nacisk na rozwiązywanie problemów dla początkujących (seria „Graded Go Problems for Beginners”). Do tego gry handicapowe mające ocenić postępy w nauce i udział w turniejach dla początkujących. Materiały:

  • Encyclopedia of Life & Death v1 (ENCofL&D v1)
  • Graded Go Problems for Beginners v3 (GGPforB v3)

Zaawansowani, powyżej 15kyu. Rozwiązywanie problemów dla zaawansowanych (seria „Get Strong” oraz „Graded Go Problems for Dan Players”). Ponadto układanie gier zawodowców (Honinbo Shusaku, Cho Chikun, Go Seigen itp.) oraz udział w turniejach. Materiały:

  • Encyclopedia of Life & Death v2 (ENCofL&D v2)
  • Graded Go Problems for Beginners v4 (GGPforB v4)

Kadra to gracze zaawansowani w okolicach 10kyu i lepsi, na miejscu oraz z możliwością dojazdu do klubu z bogatym doświadczeniem turniejowym. Materiały:

  • Encyclopedia of Life & Death v3 (ENCofL&D v3)

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 2,5 godziny. Z czego:

  • Jedna godzina na rozwiązywanie problemów.
  • Półtorej godziny na gry handicapowe i/lub równe.

Istotnym elementem nauki jest samodzielna praca członków szkoły. Do tego przede wszystkim należy zaliczyć rozwiązywanie zadanych problemów. Ponadto układanie gier zawodowców oraz, oczywiście, gry z przeciwnikami spoza szkoły i uczestnictwo w turniejach.


No Comments - Leave a comment

Leave a comment


Welcome , today is sobota, 18 sierpnia 2018