Zasady gry

Comments: No Comments

Gra w Go polega na otaczaniu terytorium na planszy. Celem gry jest zdobycie większej niż przeciwnik liczby punktów. Punkty zdobywa się zarówno przez otoczenie obszaru na planszy jak i przez zbicie kamieni przeciwnika.

Istnieje kilka oficjalnych zestawów reguł Go, lecz wszystkie bazują na zasadach tu opisanych.

  1. Rozgrywka polega na stawianiu kamieni na przecięciach linii tworzących planszę. Gracze stawiają kamienie na przemian, zaczynając od gracza grającego czarnymi. Raz postawiony kamień nie jest przesuwany – pozostaje na swoim miejscu do końca gry chyba, że zostanie zbity.
  2. Wolne przecięcia sąsiadujące (połączone liniami) z kamieniem to jego oddechy. Kamień przeciwnika znajdujący się na którymś z tych przecięć zabiera mu oddech. Kamień, któremu zabrano wszystkie oddechy jest zbity. Przeciwnik zdejmuje go z planszy i zachowuje jako jeńca.
  3. Kamienie tego samego koloru, połączone liniami tworzą łańcuch, który ma wspólne oddechy. Łańcuch można zbić zabierając mu wszystkie oddechy. Uogólnieniem tego pojęcia jest grupa. Trudno ją ściśle zdefiniować; można powiedzieć, że jest to pewna liczba kamieni (łańcuchów) pozostających ze sobą w ścisłej relacji.
  4. Reguła Ko: Jeżeli przeciwnik właśnie zbił jeden Twój kamień, nie możesz go natychmiast odbić. (Jeżeli czytasz reguły po raz pierwszy to możesz pominąć uwagę do tego punktu) W sytuacji, w której przeciwnicy mogliby w nieskończoność odbijać sobie nawzajem jeden kamień, gracz musi przed odbiciem kamienia wykonać ruch w innym miejscu planszy zwany groźbą ko. Jeżeli przeciwnik na nią odpowie (może też zignorować groźbę i połączyć swój kamień kończąc ko) możemy odbić i teraz przeciwnik daje groźbę. W niektórych regułach istnieje też reguła Super Ko zabraniająca powtórzenia tej samej pozycji wszystkich kamieni na całej planszy. Została ona wprowadzona, aby uniemożliwić nieskończone powtarzanie sytuacji w pozycjach, których nie obejmuje zwykła reguła ko (np. Potrójne Ko).
  5. Grupa żyje jeżeli nie da jej się zbić. Grupa jest martwa jeżeli nie może uniknąć zbicia.
  6. Obszar otoczony przez żywą grupę, wewnątrz którego przeciwnik nie może utworzyć swojej żywej grupy, nazywamy terytorium.
  7. Koniec gry – Jeżeli nie widzisz ruchów, które przyniosłyby ci korzyść, możesz spasować. W tym momencie przeciwnik może wykonać ruch, na który możesz normalnie odpowiedzieć. Jeżeli obaj gracze spasują po sobie gra się kończy.
  8. Liczenie – Martwe grupy zdejmuje się z planszy i dołącza do jeńców (nie ma potrzeby wypełniania wszystkich ich oddechów). Następnie liczy się wszystkie puste przecięcia tworzące terytoria i dodaje liczbę jeńców. Wygrywa gracz z większą liczbą punktów.

No Comments - Leave a comment

Leave a comment


Welcome , today is sobota, 18 sierpnia 2018